Marine als ‘launching customer’ versterkt maritieme sector

Rotterdam

15.05.2017

Marine

Nederland is een trotse zeevarende natie, met een hoogwaardige marine om onze handels- en nationale belangen overal ter wereld te beschermen. Daarbij is de afgelopen decennia een uniek ecosysteem ontwikkeld, waarbinnen marine, kennisinstituten en bedrijven gezamenlijk schepen ontwikkelen en bouwen. De Koninklijke Marine fungeert hierbij als ‘launching customer’ voor deze innovatieve scheepstypes en -systemen. De schepen die hieruit voortkomen zijn een visitekaartje voor de hele Nederlandse maritieme sector. Dit leidt over de volle breedte tot meer export van onze ‘hoogcomplexe’ Nederlandse schepen en -systemen.

 

Nederland Maritiem Land heeft samen met Netherlands Maritime Technology en de Stichting voor de Nederlandse Industrie Defensie en Veiligheid een rapport uitgebracht waarin de meerwaarde van dit marine-ecosysteem voor de Nederlandse defensie doelstellingen en economie in kaart wordt gebracht. Daarbij wordt aangedrongen op een ambitieus investeringsprogramma voor de Koninklijke Marine en een prominente rol voor de maritieme sector bij de ontwikkeling van de vervangers van marineschepen in de nabije toekomst. Het rapport werd vandaag bij VNO/NCW in bijzijn van een brede vertegenwoordiging uit politiek en de maritieme sector aangeboden aan de Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert.

GA NAAR RAPPORT & SAMENVATTING

Het is niet de eerste keer dat de maritieme sector aandacht vraagt voor het belang van het ‘launching customership’ voor de hele maritieme sector. In het TKI Maritiem Innovatiecontract 2016-2017 en het Werkprogramma Maakindustrie 2016-2018 is dit benoemd als de katalysator van de maritieme innovatie. Daarbij is aangegeven dat het een belangrijke bedrage levert aan de doelstellingen van de innovatiethema’s ‘Schone schepen’ en ‘Slim en Veilig Varen’. De maritieme sector vraagt aan de overheid om haar rol als ‘launching customer’ de komende tijd invulling te geven. Voor de overheid kan de actieve samenwerking in het maritieme cluster bijdragen aan hoge kwaliteit, snelle levering en  kostenreductie.

Bekijk formatiedocument