Maritiem Leer- en Ontwikkelcentrum (MLO), het maritieme netwerk voor HR professionals!

Rotterdam

06.02.2018

Alle sectoren

Mijn naam is Frits Luijten, vanaf 19 januari ben ik kwartiermaker voor MLO bij NML. Frits werkt vanuit Manfri Management & Advies aan verschillende projecten in de arbeidsmobiliteit vooral gericht op haven, logistiek en industrie. Ik heb een veelzijdige achtergrond van expediteur tot HR Manager. Ik ben ook een actief lid van het intersectorale mobiliteitsnetwerk Facta non Verba, wat zeer zeker van pas gaat komen met de werkzaamheden voor het MLO.  

 

Het MLO is het maritieme HR-netwerk met HR-professionals vanuit alle branches in de maritieme sector.

Het MLO heeft meerdere doelen:

  • Uitwisseling van personeel; mobiliteit tussen bedrijven uit de verschillende branches in de maritieme sector
  • Inzicht in vacatures (banen, stages, afstudeerplekken, etc.)
  • Coaching via het netwerk
  • Inzicht in trainingsaanbod en opleidingen

Hoe kunnen we met elkaar onze medewerkers, kennis en kunde behouden voor de sector? Het doel van het uitwisselen van personeel, tussen bedrijven vanuit verschillende branches, is om medewerkers aan de maritieme wereld te binden.

Mobiliteit

Er is steeds meer vraag naar een grote mate van flexibiliteit van werknemers én werkgevers. Werkgevers moeten snel kunnen anticiperen op de continu veranderende wereldmarkt. Dit vraagt om innovatieve, flexibele en wendbare werknemers. Meer aandacht voor doorlopende scholing en ontwikkeling is dus belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het omscholen van traditionele offshore medewerkers richting offshore wind.

Deze constatering en gedachte is de aanleiding voor de NML Human Capital Council om het Maritiem Leer- en Ontwikkelcentrum (MLO) te creëren. Om zo ‘een leven lang ontwikkelen’ te ondersteunen en mogelijk te maken. Niet alleen als arbeidsmarktbranding van de sector richting potentiële talenten, maar ook om de bestaande ‘workforce’ binnen boord te houden. Het gaat om het creëren van een aantrekkelijk en toekomstbestendig maritiem carrièrepad en het behouden van specialistische maritieme kennis en kunde. Het MLO faciliteert het leren en ontwikkelen en daarmee de mobiliteit van werknemers tussen bedrijven, branches en aangrenzende sectoren. Flexibele, kwalitatief goede opleidingstrajecten die makkelijk aan te passen zijn aan marktontwikkelingen horen daarbij. Door onderling vacatures te delen kun je met elkaar binnen de sector op een creatieve manier oplossingen vinden voor wervingsvraagstukken.

Coaching

Bij een mogelijke verandering van werkgever, kunnen medewerkers behoefte hebben aan een stukje coaching. Een medewerker kan vragen hebben zoals; wat gaat dit voor mij betekenen, wat is er mogelijk voor mij in de maritieme sector, bij wat voor bedrijven kan ik werken, welke stappen kan ik maken in mijn loopbaan, hoe kan ik daar komen met behulp van training en opleiding en hoe maak ik mezelf aantrekkelijk voor bedrijven?

Training en opleiding

MLO wil een platformfunctie voor trainingen gaan vervullen, training en ontwikkeling hoort als geen ander bij mobiliteit. Grote bedrijven organiseren vaak zelf trainingen. Bedrijven zouden deze trainingen kunnen openstellen voor medewerkers van andere bedrijven, waardoor een training sneller met succes kan doorgaan en georganiseerd kan worden. Tenslotte wil het MLO een rol vervullen in het kader van re-integratie van medewerkers.

Het succes van een mobiliteitsnetwerk ligt in vertrouwen en samenwerken. Je kan als bedrijf maar beter samenwerken in deze krappe arbeidsmarkt. Om dit te kunnen realiseren moet het vertrouwen tussen bedrijven groeien. Dit kan veel voordelen opleveren voor bedrijven én voor medewerkers. Zo had een bedrijf in de sector personeel over, terwijl een ander bedrijf juist behoefte had aan extra personeel. Na overleg tussen deze bedrijven onstond er een mogelijkheid voor een aantal mensen, die op deze manier voor de sector behouden konden blijven. Als de vragende partij deze vacatures via een uitzend- of detacheringsbureau had uitgezet dan had dit voor extra kosten gezorgd. Ook voor het aanbiedende bedrijf, want die moet allemaal regelingen treffen met de vertrekkende mensen. Dit is dus goed voor zowel de medewerkers en de bedrijven.

Interesse?

Het MLO netwerk betreft een digitaal en fysiek HR netwerk, dat leren & werken in de maritieme sector ondersteunt, stimuleert en faciliteert. Onderling vertrouwen tussen de HR professionals is van groot belang.

Ga jij als HR professional de uitdaging aan?  Weet jij hoe je medewerkers aan de maritieme wereld verbonden houdt? Meld je dan nu aan via frits@maritiemland.nl of rh@maritiemland.nl. Wij zullen u uitnodigen voor de volgende brainstormsessie, deze zal plaatsvinden op 20 maart.