Maritieme regio’s willen het netwerk versterken.

Rotterdam

12.06.2020

Alle sectoren

De eerste bijeenkomst van de regionale maritieme clusters op 9 juni jl. was een succes. De wethouders van de diverse maritieme regio’s hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun bestaande netwerk uit te breiden. Nederland Maritiem Land heeft, als netwerkorganisatie van de maritieme sector, deze bijeenkomst georganiseerd. Samen met mede-initiatiefnemer Marstrat BV is gekozen voor het Willemswerf gebouw. Het kantoor van NML en de vergaderzalen zijn inmiddels namelijk ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM. Uiteraard was er ook de mogelijkheid om digitaal deel te nemen.

Succesverhalen en ‘lessons learned’

Door twee regionale maritieme clusters is een aantal succesverhalen en leermomenten gedeeld. Wethouder Barbara Kathmann gaf een presentatie over “Rotterdam Maritime Capital of Europe”. De secretaris, Harry Doze, van de “Maritime Board Groningen” vertelde vervolgens over de ‘best practices’ uit zijn maritieme regio. De rode draad van beide succesverhalen is dat de lijntjes met de lokale bestuurder korter worden, door via een cluster samen te werken en de verbinding te leggen. Daarnaast werken de bedrijven door de vorming van een cluster onderling intensiever samen, waardoor de regio krachtiger wordt. Dit staat los van het feit dat iedere maritieme regio ontegenzeggelijk zijn eigen ‘DNA’ heeft.

Synergie

Rob Verkerk, voorzitter Nederland Maritiem Land, vroeg aan de deelnemers welke thematiek er speelt en waar we synergie kunnen bereiken. Bijvoorbeeld bij de uitwerking van het “Maritiem Herstelplan” om sterker uit de Corona-crisis te komen of bij de uitvoering van de “Green Deal Zeevaart, Havens en Binnenvaart”. Verder is gesproken over de problematiek rondom de invoering van walstroom en over het stikstofdossier. Scholing en kennisopbouw voor de maritieme sector is ook genoemd als één van de prioriteiten.

Samen sterker

De bestuurders van de maritieme regio’s willen elkaar met enige regelmaat ontmoeten. Zij willen elkaars regio’s beter leren kennen, verbinding leggen en elkaars competenties gebruiken. Met als doel de huidige uitdagingen beter het hoofd te kunnen bieden en toekomstige kansen te kunnen benutten. Gelet op de groeiende markt op de Noordzee is het de intentie samen sterker te staan en ervoor te zorgen dat bedrijven uit de diverse maritieme regio’s de concurrentie uit het buitenland beter het hoofd kunnen bieden. Daarom waren, naast de eerder genoemde regionale clusters, de volgende vertegenwoordigers aanwezig; wethouder Kees Visser van Den Helder, wethouder Maarten Burggraaf van Dordrecht en wethouder John de Jonge uit Vlissingen. Groningen werd via de VTV vertegenwoordigd door Geert Meijerink. Kort samengevat is het de bedoeling door deze onderlinge samenwerking de maritieme sector in Nederland sterker te maken.

Economisch belang maritieme regio’s

Het onderzoeksbureau Ecorys heeft tot slot uitgebreid verteld over het economisch belang van de maritieme regio’s. Marten van den Bossche van Ecorys gaf antwoord op de vraag hoe de nationale cijfers over de maritieme sector zich verhouden tot de regio’s? Het grootste gedeelte van de toegevoegde waarde en het aantal banen in de gehele maritieme sector slaat neer in nog geen 10 regio’s. Daarnaast is er gesproken over de doorontwikkeling van de maritieme arbeidsmarktmonitor, die een gedetailleerd inzicht zal gaan bieden in opbouw, verloop, leeftijd en scholing van bijna 270.000 werkzame mensen in de sector. De arbeidsmarktmonitor zal naar verwachting in november 2020 worden gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat in samenwerking met Nederland Maritiem Land, CBS en Ecorys.

Voor meer informatie over de regionale maritieme clusters kunt u contact opnemen met Arjen Uytendaal (arjen@maritiemland.nl of Martin Bloem (bloem@marstrat.nl)