Maritieme sector presenteert plan voor Rijnhaven Marina

Rotterdam

11.02.2019

Alle sectoren

Superjachten als trekpleister

Zo’n 12 bedrijven uit de maritieme sector ondersteunen de plannen om in het westelijke deel van de Rijnhaven Rotterdam een marina aan te leggen voor ‘superjachten’.

Het plan leidt tot een flinke extra werkgelegenheid van 200 tot 1000 banen en versterkt de relatie tussen stad en haven. Het sterke innovatieve karakter van de jachtbouw stimuleert bovendien vernieuwingen in de maritieme sector op het gebied van duurzaamheid.

De Marina is een flexibel concept van drijvende steigers, een ‘flaneerboulevard’ en een ‘South Bank terminal’. Het geheel zorgt bovendien voor een verbinding voor verschillende andere initiatieven zoals het toekomstige Global Center on Adaptation, de huidige ‘bollen’ en een eventueel drijvend zwembad.

De plannen om te komen tot een marina voor superjachten bestaan al langer maar kwamen recent in een stroomversnelling door de gepresenteerde ambitie-plannen van de gemeente Rotterdam voor het oostelijk deel van de Rijnhaven. Ook de sterk toegenomen belangstelling voor Rotterdam, de enorme groei die de jachtsector doormaakt en de schaarste aan representatieve ligplaatsen, zorgen voor een versnelling.

De Rijnhaven Marina, volgens de huidige plannen geschikt voor uiteindelijk 40 tot 50 jachten kan reeds in 2020 operationeel zijn. De benodigde investering van circa 12 miljoen wordt in principe opgebracht uit de maritiem sector. 
De Rijnhaven Marina dient primair als ligplaats voor de superjachten maar kent ook een zogenaamde ‘opleverkade’. Op die kade vindt de overdracht plaats van de werf naar de eigenaar. De locatie van de Rijnhaven is gelet op haar historie en het indrukwekkende decor van de stad, een zeer representatieve locatie waar de stad en de haven elkaar kunnen ontmoeten.

Het plan van de Rijnhaven Marina is recent aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders en zal de komende maanden verder vorm krijgen.