Maritieme sector tekent voor duurzame toekomst

Hoek van Holland

23.02.2018

Alle sectoren

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en alle betrokken partijen uit de maritieme sector hebben samen het Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens ondertekend. Tijdens deze feestelijke dag, bij het Loodswezen, was er volop aandacht voor de verduurzaming en vergroening van de sector. Het blijven versterken van onze kennis en innovatiekracht speelt daarbij een belangrijke rol.

 

De minister, onze NML voorzitter Wim van Sluis en de voorzitter van de Branche Organisatie Zeehavens Ronald Paul benadrukken het belang van een goede samenwerking. Het werkprogramma bevat 26 concrete projecten waar wij de komende tijd gezamenlijk mee aan de slag gaan. We hebben een open contact en een praktische, resultaatgerichte samenwerking nodig om knelpunten weg te nemen en kansen te creëren.  

Het Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens biedt volgens de minister veel kansen: “Alleen door samenwerking heffen we knellende regels op en komt er meer experimenteerruimte. Alleen door samenwerking komen de mooiste innovaties tot stand. Alleen door samenwerking zorgen we voor een mondiaal gelijk speelveld en een naadloos transportnetwerk. En alleen door samenwerking vinden we uiteindelijk financiële middelen om de grote omslag te maken.”

Dit werkprogramma vormt ook de opstap naar de Maritieme Green Deal. Die willen we eind dit jaar met elkaar gaan ondertekenen. Dat betekent dat ook die volgend jaar volop in de uitvoering gaat.

Lees persbericht I&W

Download Werkprogramma maritieme strategie en zeehavens

bekijk foto’s ondertekening Werkprogramma maritieme strategie en zeehavens