MIIP 001 Methanol als alternatieve brandstof voor vaartuigen

Rotterdam

24.03.2017

Alle sectoren
De innovation Council van Nederland Maritiem Land organiseert elk jaar de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) in samenwerking met het Ministerie van Economische zaken. Deze projecten worden in het kader geplaatst van de doelstellingen van het Maritiem Innovatiecontract en beoordeeld naar de bijdrage die er geleverd wordt aan het realiseren van die doelstellingen. Deze projecten zijn toegankelijk voor alle betrokken partijen in de Maritieme sector, ongeacht of zij zijn aangesloten bij de Innovation Council

 

Project Methanol als alternatieve brandstof voor vaartuigen van start gegaan

De internationale druk op het reduceren van scheepsemissies als CO2, NOx, SOx en roet (PM) is groot. Toepassing van aardgas in de vorm van LNG (Liquefied Natural Gas) biedt goede perspectieven voor grotere zeeschepen, maar is niet haalbaar voor kleinere vaartuigen, voornamelijk vanwege het ruimtebeslag aan boord. Ook methanol (CH3OH) kan als alternatieve brandstof gebruikt worden voor kleinere vaartuigen. Methanol is een schone brandstof en hoewel de emissies van NOx iets hoger zijn dan bij LNG, kan het eenvoudiger opgeslagen worden en is de installatie kleiner en eenvoudiger dan bij LNG.

In het buitenland is een aantal studies uitgevoerd naar methanol als scheepsbrandstof en ook in de Visie Duurzame Brandstoffenmix (2014) van het Ministerie van I&M wordt methanol aangeduid als alternatief voor LNG. Er is nog niet onderzocht of methanol in de Nederlandse situatie en ook voor kleinere vaartuigen technisch, economisch en logistiek haalbaar is.

Voor kleinere vaartuigen zijn er diverse uitdagingen die overwonnen moeten worden om varen op methanol mogelijk te maken. De technologie is beschikbaar, maar het is een uitdaging om geïntegreerde technische oplossingen te ontwikkelen die voldoen aan regelgeving en tevens economisch aantrekkelijk zijn. Bovendien dient een distributienetwerk voor methanol ontwikkeld te worden.

Het resultaat van het project is een inzicht in de technische, economische en logistieke haalbaarheid van methanol als alternatieve brandstof voor de scheepvaart. De bevindingen worden vastgelegd in een rapportage, die tevens zal dienen als aanzet voor een projectvoorstel voor de ontwikkeling van een vaartuig dat kan varen op methanol en een (demonstratie) toepassing aan boord van een bestaand of nieuw te bouwen vaartuig.

Het project wordt uitgevoerd door Maritiem Kennis Centrum (MKC) in samenwerking met TU Delft en TNO. Het project wordt uitgevoerd onder de MIIP regeling, ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken en loopt tot en met december 2017.

Vanuit Defensie is er ondersteuning voor dit project. Daarnaast worden ook andere partners voor het onderzoeksvoorstel uitgenodigd zich aan te sluiten: reders, maritieme dienstverleners, werven, systeemleveranciers en kennis- en onderzoeksinstellingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maritiem Kennis Centrum (www.mkc-net.nl / info@mkc-net.nl ).

DOWNLOAD EINDRAPPORT “METHANOL AS AN ALTERNATIVE FUEL FOR VESSELS”