MIIP 004 Toepassing van zwerm algoritmen in het ontwijken van tegenliggers voor slim en veilig varen

Rotterdam

30.03.2017

MIIP, MIIP 2017

Alle sectoren

De innovation Council van Nederland Maritiem Land organiseert elk jaar de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) in samenwerking met het Ministerie van Economische zaken. Deze projecten worden in het kader geplaatst van de doelstellingen van het Maritiem Innovatiecontract en beoordeeld naar de bijdrage die er geleverd wordt aan het realiseren van die doelstellingen. Deze projecten zijn toegankelijk voor alle betrokken partijen in de Maritieme sector, ongeacht of zij zijn aangesloten bij de Innovation Council

Het innovatiethema “Slim en Veilig varen” van het Maritiem Innovatiecontract  richt zich onder andere op technologische oplossingen om een betere toerusting van  schepen te realiseren. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan het waarborgen van de veiligheid.

 

Diverse ongevalsonderzoeken tonen aan dat de mens de risico’s niet altijd op een juiste wijze interpreteert en vaak net voor een voorval een pragmatisch handeling uitvoert om een voorval te voorkomen. Een consortium van partijen die op de RDM samenwerken rondom nieuwe innovaties in de maritieme sector hebben besloten een demonstrator te bouwen waarin de mogelijkheden om slimme ontwijk-manoeuvres voor schepen uit te voeren worden gedemonstreerd. Het project zal samen met het onderwijs worden vormgegeven, om zowel de technologie als de maritieme toepasbaarheid op de onderwijsagenda te zetten. Dit haalbaarheidsproject beoogt een simulator te bouwen die toegevoegd zal worden aan de  bestaande brugsimulator in het Innovation Dock van de RDM in Rotterdam. De scheepsbrug staat op een locatie die vaak bezocht wordt bij rondleidingen, zowel door maritiem ingewijden als de geïnteresseerde leek, en dient om nieuwe technologische ontwikkelingen te koppelen aan concrete vraagstukken in de maritieme sector.

kees

Als onderliggende technologie zullen zogenaamde zwermalgoritmen worden gebruikt, die als kenmerkende eigenschap hebben dat op zichzelf simpele regels van individuele deelnemers in de zwerm gezamenlijk tot intelligent gedrag kunnen leiden. Juist omdat de regels erg simpel zijn, is het gedrag van de zwerm uiterst robuust, en de hypothese is dan ook dat deze benadering erg goed zal kunnen werken in zeer uiteenlopende nautische omstandigheden. Deze technologie kan dan ook een belangrijke ondersteunende dienst leveren aan de officier van de wacht (OOW) aan boord van een schip, waardoor de preconditie voor het onveilig handelen van de OOW (actieve fout) worden beperkt of voorkomen kan worden. Uiteindelijk zal dit op termijn ook een bijdrage kunnen leveren aan veilige onbemande vaartuigen en zogenaamde ‘platooning’ oplossingen, waarin taken niet langer door een fysiek vaartuig wordt uitgevoerd, maar door een vloot samenwerkende schepen.