MIIP 005 Aquatic Drones

Rotterdam

27.03.2018

Alle sectoren

“Inspecties aan offshore toepassingen, windmolenparken op zee en metingen rond baggerwerkzaamheden worden momenteel uitgevoerd met behulp van bemande schepen en in een beperkt aantal gevallen met behulp van manueel bestuurde drones. De huidige manier van inspecties uitvoeren is uiterst ineffectief. De kosten zijn hoog, terwijl de inspecties inconsequent en met een te lage frequentie plaatsvinden. Daarnaast brengt de huidige manier risico’s met zich mee voor het uitvoerend personeel.

 
Het haalbaarheidsonderzoek moet duidelijkheid geven of het technisch en economisch mogelijk is om een platform te ontwikkelen dat zelf autonoom metingen uit kan voeren en tevens kan dienen als command & controlstation voor andere autonoom opererende drones. Met het platform moeten metingen en inspecties zowel boven als onder water uitgevoerd kunnen worden. Een autonoom functionerend platform zoals in het project voor ogen is kan gezien worden als de volgende generatie drones. Het project beoogd dan ook niet een nieuwe quadcopter of onderwaterdrone te ontwikkelen.

Het autonoom aansturen van deze andere drones en systeemintegratie tussen de verschillende drones vergt nog een ontwikkelingstraject. Het platform moet uiteindelijk in staat zijn om andere drones niet alleen autonoom aan te sturen, maar is ook in staat om de data van de verschillende drones te verwerken en te versturen naar de wal. Aquatic Drones B.V. is in een vergevorderd stadium in de ontwikkeling van een autonoom varend platform voor de waterdieptemetingen op rivieren en kanalen. De resultaten zijn tot nu toe zo positief dat nu, samen met de University of Twente, Ship Install BV, Vripack Yachting International en de TU Delft gekeken gaat worden of toepassingen van dergelijke systemen ook op open zee mogelijk zijn.

Wanneer de ontwikkeling van een autonoom varend platform op open zee technisch en economisch mogelijk blijkt wil het consortium, in samenwerking met enkele toekomstige gebruikers, een groot R&D project opzetten waarin prototypes ontwikkeld zullen worden die in de praktijk getest gaan worden.”

bekijk eindrapportage