MIIP 007 Internet of Things

Rotterdam

30.03.2017

MIIP, MIIP 2017

Alle sectoren
De innovation Council van Nederland Maritiem Land organiseert elk jaar de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) in samenwerking met het Ministerie van Economische zaken. Deze projecten worden in het kader geplaatst van de doelstellingen van het Maritiem Innovatiecontract en beoordeeld naar de bijdrage die er geleverd wordt aan het realiseren van die doelstellingen. Deze projecten zijn toegankelijk voor alle betrokken partijen in de Maritieme sector, ongeacht of zij zijn aangesloten bij de Innovation Council.

 

Nederland is het eerste land waarbij op nationaal niveau het LoRa netwerk is uitgerold. LoRa staat voor Long Range, Low Power. LoRa sensoren verbruiken weinig stroom en het dataverkeer via het LoRa netwerk is vele malen goedkoper dan dataverkeer over bestaande netwerken.

 

Deze technologie maakt het mogelijk om voorwerpen via sensors en het Internet te laten communiceren. Apparaten kunnen zo met elkaar ‘praten’ en informatie uit de fysieke wereld ontsluiten die vooraf niet toegankelijk was, het zogeheten Internet of Things (IoT). IoT wordt als ‘de toekomst’ beschouwd voor het realiseren van grootschalige data verzameling en informatie verwerking.

In een IoT omgeving zijn objecten verbonden met een netwerk en/of het Internet en kunnen individueel geïdentificeerd, getraceerd of gemanaged worden. Om gebruik te kunnen maken van de voordelen van IoT zijn de volgende technische ontwikkelingen nodig: Connectiviteit, sensoren en processoren, data opslag en data-analyse. Daarnaast dient voldaan te worden aan een aantal randvoorwaarden; energie efficiëntie, kosteneffectiviteit, kwaliteit en betrouwbaarheid en veiligheid.

Dit project heeft als doel om toeleverende bedrijven uit de maritieme sector bekend te maken met de technologie en toepassingsmogelijkheden van Internet of Things. Daarnaast worden potentiële maritieme IoT project ondersteund bij de verdere ontwikkeling. Indien het wenselijk en relevant is wordt hierbij aansluiting gezocht met de nationale Fieldlabs.