MIIP 007 Onbemande Autonome (Lucht)vaartuigen voor maritieme toepassingen

Rotterdam

20.03.2018

Alle sectoren

Onderzoek naar het gebruik van Onbemande Autonome (Lucht) Vaartuigen (OA(L)V) voor maritieme toepassingen

 

In Noord Europa worden er tal van initiatieven ondernomen om ook de autonome scheepvaart uit de startblokken te krijgen. Diverse pilots zijn opgestart en ook in Nederland is een EU project van start gegaan, waarbij platooning in de scheepvaart wordt onderzocht. De ontwikkelingen in de Nederlandse maritieme sector dienen echter in een hogere versnelling gebracht te worden om bij te kunnen blijven in het internationale speelveld. Wat ontbreekt is een overzicht van de mogelijkheden die OA(L)V’s bieden voor de verschillende sectoren in de maritieme industrie, zoals visserij, binnenvaart, zeevaart, offshore olie en gas, wind op zee, natte waterbouw, havendiensten en marine en waarbij oplossingen in een bepaald marktsegment ook kansen bieden voor andere segmenten.

Het project Onbemande Autonome (Lucht) Vaartuigen (OALV) heeft tot doel inzicht te verschaffen in de technische en economische haalbaarheid van verschillende OA(L)V’s voor verschillende maritieme sectoren.

bekijk eindrapportage