MIIP 009 Anysim onboard

Rotterdam

11.04.2017

MIIP, MIIP2017

Alle sectoren

De innovation Council van Nederland Maritiem Land organiseert elk jaar de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) in samenwerking met het Ministerie van Economische zaken. Deze projecten worden in het kader geplaatst van de doelstellingen van het Maritiem Innovatiecontract en beoordeeld naar de bijdrage die er geleverd wordt aan het realiseren van die doelstellingen. Deze projecten zijn toegankelijk voor alle betrokken partijen in de Maritieme sector, ongeacht of zij zijn aangesloten bij de Innovation Council.

Anysim onboard; Ontwikkelen van een software om realtime de vermoeiing van ankerlijnen te berekenen met behulp van bewegingsmetingen van de floater.

 

“Het bewaken van de structural integrity van ankerlijnen is een van de kritieke succesfactoren met betrekking tot de veiligheid van drijvende constructies. Falen van een ankerlijn kan gevaarlijke situaties opleveren en dient ten allen tijd te worden voorkomen. Helaas heeft de praktijk uitgewezen dat dit tot op heden niet altijd kon worden voorkomen. Het falen van een ankerlijn wordt doorgaans veroorzaakt door breuk hetwelk is ontstaan door corrosie en/of vermoeiing van de ankerlijnen. Vermoeiing heeft veelal zijn oorzaak in hogere belastingen dan waarvan was uitgegaan tijdens het ontwerp.

Een eerste wens van de operator is dat hij een melding krijgt op het moment dat een ankerlijn is gebroken. Samen met de industrie heeft MARIN succesvol in 2015 het LifeLine project (JIP) opgestart om hieraan tegemoet te komen. Binnen dit project wordt een alarm systeem ontwikkeld hetwelk is gebaseerd op het gegeven dat de positie van het platform wijzigt bij een gebroken ankerlijn.

Een tweede wens van de operator is dat de integriteit wordt gewaarborgd op de lange termijn en een breuk wordt voorkomen. Het continu monitoren van de vermoeiingsbelastingen in de ankerlijnen is een gangbare methode om dit te kunnen waarborgen. De belastingen in de ankerlijnen worden doorgaans gemeten met onderwater sensoren op de kettingstoppers of in de ophangpunten.
Het toepassen van deze methode heeft echter nadelen bij met name de bestaande drijvende constructies. Allereerst moet worden opgemerkt dat het overgrote deel van de bestaande drijvende constructies niet zijn voorzien van een ankerlijn meetsysteem. En als dit al wel het geval is, dan zijn vaak de betreffende sensoren niet meer operationeel door het falen van de sensoren onder water. Het vervangen van deze sensoren, indien dit al mogelijk is, is zeer kostbaar en vereist veelal dat de ankerlijn tijdelijk moet worden ontkoppeld. Een ander nadeel zijn de hoge kosten van installatie en onderhoud van de ankerlijn meetsystemen met onderwater sensoren. Met name in de huidige markt zijn dit grote investeringen.
 

Binnen dit project zal een geïntegreerd en droog ankerlijn meetsysteem worden ontwikkeld zonder onderwater sensoren. De vermoeiingsbelastingen van de ankerlijnen worden gedomineerd door de scheepsbewegingen ten plaatse van de ankerlijnen. Met behulp van tijdsdomein ankerlijn programma Anysim kunnen de ankerlijn krachten worden berekend vanuit de scheepsbewegingen en de positie van het schip. Door deze berekening aan boord uit te voeren en het tijdsdomein programma te integreren in het meetsysteem kunnen kosten worden gereduceerd en kan er real-time aan boord advies worden gegeven aan de operator.