MIIP 012 Emissiereductie voor dieselmotoren op schepen

Rotterdam

20.03.2018

Alle sectoren

Huidige dieselmotoren op schepen genereren een hoge uitstoot aan roetdeeltjes, NOx en CO2, en hebben een hoog brandstofverbruik.

 
Njord Power B.V. heeft een prototype voor een diesel treatment systeem voor dieselmotoren ontwikkeld dat het aantal grote dieseldeeltjes drastisch vermindert (meer dan 99%) voordat de diesel uit de tank de motor bereikt. Hierdoor blijven de injectoren van de motor schoon en kan de zuurstof makkelijker bij de kleine dieseldeeltjes komen. Dit verbetert de verbranding, waardoor er minder uitstoot van roet en CO2, en minder brandstofverbruik is.
 
Uit een eerste test op een schip afgelopen najaar 2017 is gebleken dat het diesel treatment systeem zorgt voor een aanzienlijke reductie van roet- en CO2-uitstoot, namelijk 52,5% resp. 5,4%, maar nog niet tot vermindering van de NOx-uitstoot. Dit wordt veroorzaakt door een te hoge temperatuur van het verbrandingsproces.
 
Om de temperatuur te verlagen zodat veel minder stikstof verbrandt, wil Njord Power het diesel treatment systeem gaan uitbreiden met een mechanisme om water toe te voegen aan de luchttoevoer en aan de brandstof. Water absorbeert namelijk de hitte terwijl het van vloeistof in gasvorm overgaat en haalt zo de temperatuur naar beneden – hier is al mee getest, maar telkens of alleen in de diesel of alleen in de aanzuig, en zonder andere maatregelen zoals ultra zuivere diesel.
 
Het project heeft als doel om dit mechanisme te gaan ontwikkelen en te onderzoeken hoe water kan worden toegevoegd aan de luchttoevoer en in de brandstof, wat de optimale flowrate is en wat het optimale percentage water in de luchttoevoer en in de brandstof is om een zo laag mogelijke temperatuur van het verbrandingsproces te bereiken. Hierbij wordt naar een kosteneffectieve oplossing gezocht. Dit prototype zal eerst op een kleine motor op eigen locatie in Goirle onder beheerste omstandigheden worden getest en daarna in een experiment op een schip van Van Oord. Verwacht wordt dat hiermee voor schepen die varen op diesel naast een aanzienlijke NOx-reductie (tot 50%) een verdere verlaging van de uitstoot van roet en CO2 bereikt kan worden, nl. 80% resp. 7,5%, evenals een verdere verlaging van het brandstofverbruik (7,5%), i.c.m. een maximale terugverdientijd van 18 maanden. 
 
Het project loopt van 1 maart 2018 tot en met december 2018. O.b.v. de resultaten van het project zal Njord Power het diesel treatment systeem gaan optimaliseren en vervolgens demonstreren op een schip.