MIIP 018 Geluidsreductie bij installatie van windturbines op zee

Wageningen

30.03.2017

MIIP, MIIP2017

Alle sectoren

De innovation Council van Nederland Maritiem Land organiseert elk jaar de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) in samenwerking met het Ministerie van Economische zaken. Deze projecten worden in het kader geplaatst van de doelstellingen van het Maritiem Innovatiecontract en beoordeeld naar de bijdrage die er geleverd wordt aan het realiseren van die doelstellingen. Deze projecten zijn toegankelijk voor alle betrokken partijen in de Maritieme sector, ongeacht of zij zijn aangesloten bij de Innovation Council

Technische haalbaarheidsstudie ter voorbereiding van industrieel onderzoek op het gebied van de effectiviteit en efficiënte inzet van bellenschermen voor geluidsreductie.

Bij installaties op zee wordt geluid gegenereerd dat hinderlijk kan zijn voor het mariene milieu. Het heien van zowel windturbine- als platformfundaties kan geluid produceren dat tot communicatieproblemen en (permanente gehoor-) schade bij marine zoogdieren en vissen leidt.

Op dit moment zijn er verschillende methodes om geluidsniveaus te reduceren. Een van de methodes is het gebruik van bellenschermen. Deze bellenschermen worden gevormd door lucht uit een ringleiding op de zeebodem te laten stromen, waardoor de paal afgeschermd wordt. Figuur 1 toont een dubbel bellenscherm. Vanwege regelgeving worden dit soort bellenschermen al regelmatig ingezet in de Duitse kustwateren. Duitse experimentele studies op zee hebben de geluidsreductie van verschillende systemen geëvalueerd. De precieze werkingsmechanismes zijn echter nauwelijks onderzocht en gemodelleerd waardoor een gerichte optimalisatie niet mogelijk is. Deze optimalisatie is echter wel gewenst, met name om de efficiëntie van de schermen te vergroten en daardoor bijvoorbeeld het aantal benodigde compressoren (en de bijbehorende CO2 voetafdruk) te verminderen.

In het kader van ‘Winnen op Zee’ worden er in de komende jaren veel nieuwe windturbines geïnstalleerd in de Noordzee. Het meer efficiënt en effectief maken van de bellenschermen is dus van groot belang om de doorlooptijd, kosten en milieuvriendelijkheid van de installatie, maar bovenal de bedreiging van het marine leven te reduceren. Het voorgestelde project is een technische haalbaarheidsstudie ter voorbereiding van industrieel onderzoek op het gebied van de effectiviteit en efficiënte inzet van bellenschermen voor geluidsreductie.

Meer MIIP projecten uit 2017