MIIP002 Last minute collision avoidance

Schiedam

04.04.2019

Alle sectoren

Advies geven voor te nemen acties om alsnog een botsing te voorkomen

De voorrangsregels voor zeeschepen (Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREGs)) zijn gericht op het voorkomen van botsingen en veilige doorvaart. Toch komen botsingen tussen zeeschepen voor, vaak met grote gevolgen zoals verlies van levens en ernstige milieuschade. In nauw vaarwater en/of drukke vaargebieden komen botsingen en bijna botsingen toch voor. COLREG schrijft voor dat alles in het werk gesteld moet worden om botsingen te voorkomen.

Welke manoeuvre kan het schip het beste maken om de botsing te voorkomen? Stuurboord of bakboord uitwijken, achteruitslaan of juist versnellen? In een vaak stressvolle situatie zal de bemanning duidelijk en eenduidig geadviseerd moeten worden om de botsing te voorkomen.
De manoeuvreermogelijkheden van het eigen schip zijn bekend. De plaats en beweging van het andere schip of schepen zijn bekend of kunnen voorspeld worden. Randvoorwaarden zoals beschikbare manoeuvreerruimte zijn ook bekend dankzij de digitale zeekaarten (ECDIS). Hieruit zou de beste manoeuvre gedestilleerd moeten kunnen worden.

Human factors zijn in stressvolle situaties van groot belang om de bemanning de juiste beslissingen te laten nemen. Uiteindelijk blijft de bemanning verantwoordelijk. Het advies zal bij de juiste personen op het juiste moment onder de aandacht gebracht moeten worden. Beslissingen moeten worden genomen door de master en een serie opdrachten moeten worden uitgevoerd door de stuurman (roerhoek, voortstuwing). Mogelijk dat ook over de marifoon gemeld moet worden welke acties genomen worden.

Last Minute Collision Avoidance past in de roadmap naar autonome schepen. Op zee met weinig verkeer en alle ruimte is het toepassen van COLREG relatief eenvoudig. In smal vaarwater en veel verkeer, zoals in het Kanaal en havens, is het toepassen van COLREG al veel lastiger. Hier kunnen de situaties ontstaan waarbij botsingen toch voorkomen zoals de botsing tussen de Flinterstar en Al Oraiq in 2015 bij Zeebrugge aantoont.

Radar en ECDIS geven waarschuwingen als de “closest point of approach” en “time of closest approach” te laag worden als indicatie voor een mogelijke botsing. Last Minute Collision Avoidance geeft advies wat te doen om de botsing te voorkomen. Voor een autonoom varend schip zal het advies ook automatisch uitgevoerd kunnen worden.