MIIP003 Windlass JIP

Wageningen

08.03.2019

Maritieme kennisinstituten

Lidar Windscanner wordt ingezet in zeehavens om de 3-D wind te meten en daarmee de windbelasting op grote hoge schepen beter te modelleren

 

Met Lidar windscanner worden ter plaatse van een hoge windmeetmast 3-D windmetingen uitgevoerd over een vertikaal vlak van 1000m lang en 110m hoog. Onderzocht wordt welke invloed havenobstakels zoals containerstacks en -kranen op de resultaten hebben en de data analyse wordt hierop aangepast. Vervolgens zal de Lidar windscanner in de WINDLASS JIP worden ingezet op 4 locaties in de zeehavens en binnenvaart om het 3-D windveld te meten en daarmee de windbelasting op groe en hoge schepen beter te modelleren. De meetresultaten worden vergeleken met winddata berekend met Finecast (LES-CFD) waarin zowl het globale weermodel als de locale haven geometrie worden meegenomen.  Met deze resultaten wordt vervolgens een rekenmodel ontwikkeld waarmee havenmeesters, vaarwegbeheerders loodsen en kapiteins de windbelasting op schepen en de gevolgen daarvan (drifthoek, sleepboot inzet, afmeerkrachten) kunnen berekenen. De WINDLASS JIP is open voor participatie voor alle betrokken partijen.    

Download informatie flyer