MIIP014 Haalbaarheidsonderzoek zee-rivier containerschip met lage emissies

Delfzijl

11.03.2019

Alle sectoren

Een studie naar de haalbaarheid van een zee-rivier containerschip met lage emissies

 

Tharsis Sea-River Shipping wil naar aanleiding van een vraag vanuit een marktpartij een haalbaarheidsstudie uitwerken voor een containerschip voor open zee, welke ontworpen wordt om op de rivieren te kunnen varen bij een lage waterstand/diepgang. Tharsis heeft hiervoor Conoship International B.V. uit Groningen de opdracht gegeven een concept ontwerp te maken met een capaciteit van circa 300 Teu.

Het te ontwerpen schip zal voorzien zijn van elektrische aandrijving. Voor het opwekken van de stroom zal een combinatie van dieselgeneratoren en waterstof/brandstofcellen onderzocht worden. Op de momenten van hoge vermogensvraag (bijvoorbeeld op zee) zullen de elektromotoren voorzien worden van stroom door een generatorset op gasolie of een haalbaar alternatief, en tijdens momenten van lagere energie afname (op de rivieren en in de havens) zal de stroom opgewekt moeten worden door middel van waterstof in combinatie met brandstofcellen. De doelstelling is om bij aanvang 50% van de tijd op waterstof te draaien. Tharsis Sea-River Shipping zal hiervoor gesprekken gaan voeren met diverse leveranciers van hybride voorstuwingen evenals met klassebureaus.

Voor de lange termijn is de doelstelling om compleet op waterstof over te stappen. Om deze reden zal de machinekamer zo ontworpen worden dat eenvoudige uitwisseling van de motoren mogelijk is.

Als laag water oplossing zal het schip ontworpen worden om een dedicated duwbak mee te kunnen nemen. Wanneer het schip van zee komt en te diep ligt in verband met de waterstand zal het een deel van de containers overslaan in de duwbak waarna deze door het schip zelf de rivier mee opgenomen zal worden.

De verwachte looptijd van het onderzoek is van maart t/m juni 2019. Wanneer uit het projectonderzoek blijkt dat een dergelijk innovatief schip gebouwd en geëxploiteerd kan worden tegen een concurrerend tarief, verwacht Tharsis het schip succesvol aan te bieden aan de geïnteresseerde marktpartijen ten behoeve van een langjarig vervoerscontract.