MIIP009 Ijzer als brandstof voor schepen

Den Haag

21.03.2019

Alle sectoren

In het project wordt de haalbaarheid van, alsmede de weg naar toepassing van IJzer als recyclebare brandstof voor schepen onderzocht.

 

De Wereld staat voor de gigantische uitdaging om de opwarming van de Aarde halverwege deze eeuw tot staan te brengen. Hierbij is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en met name van CO2- een eerste vereiste. De scheepvaart moet hier ook aan bijdragen: In IMO verband is recent 50% minder CO2 uitstoot in 2050 afgesproken, ’s Werelds grootste rederij, Maersk, wil in 2050 zelfs geheel emissie-loos kunnen varen.

En sowieso moeten ook nu al de bijkomende vervuilende emissies (SO2, NOx en fijnstof) tot praktisch nul gereduceerd worden. Er zijn inmiddels diverse studies uitgevoerd naar alternatieve brandstoffen die kunnen helpen genoemde klimaat- en milieudoelen te realiseren, Ook zijn er al enkele schepen die op b.v. LNG varen, maar daarmee slechts een beperkte CO2-reductie realiseren.
Om bovenstaande uitdagingen echt aan te kunnen gaan is doorbraak-technologie nodig. IJzerpoeder als alternatieve brandstof zou zo’n doorbraaktechnologie kunnen zijn. Bij de verbranding van ijzer komt n.l. totaal geen CO2 vrij en ook geen andere schadelijke stoffen zoals NOx. Bovendien kan het afvalproduct in de vorm van roestpoeder weer met waterstof gerecycled worden tot ijzerpoeder. Door dit waterstof te produceren met groene elektriciteit ontstaat een 100% groene brandstof.
IJzer als brandstof wordt momenteel onderzocht bij TU Eindhoven, waar het studenten-Team Solid in een prototype heeft aangetoond dat het werkt. Momenteel wordt dit verbrandingsproces bij TU/e verder ontwikkeld voor industriële toepassing. Er is echter nog een weg te gaan voordat maritieme toepassing commercieel beschikbaar is. Deze weg, allereerst naar een varend prototype, zal in dit project verkend worden.
 
Momenteel wordt er gedacht aan stoom als middel om warmte om te zetten in bewegingsenergie voor het aandrijven van de scheepsschroef en voor de opwekking van elektriciteit. Den HaagOngetwijfeld zal blijken dat er nog veel onderzocht en ontwikkeld moet worden. Daartoe zullen in dit project de nodige onderzoeksdoelen gedefinieerd worden.

 

lees artikel over dit MIIP project

Download eindrapportage