MIIP016 Inventarisatie alternatieve brandstoffen voor de zeevaart varend op HFO

Rotterdam

21.03.2019

Alle sectoren

Het project zal mogelijke transitiepaden en haalbaarheid van niet-fossiele alternatieve brandstoffen voor schepen varend op HFO onderzoeken

 

Fossiele brandstoffen als (ULS)HFO (met en zonder scrubbers) en LNG dragen beperkt bij aan de CO2 reductie, terwijl dit juist een belangrijk punt voor de komende jaren vormt in grote Nederlandse zeehavens. In de Rijnmond regio bijvoorbeeld hebben de bezoekende schepen  een aanzienlijk aandeel in de CO2 uitstoot in de regio. De scheepvaart in Nederland is niet beperkt tot binnenvaart en short sea shipping, maar ook in de havens zijn grote zeeschepen een belangrijke bron van CO2 uitstoot. Door het gebruik van niet-fossiele brandstoffen in de Nederlandse en Europese wateren en havens kan de CO2 uitstoot aanzienlijk verlaagd worden. Er dient hierbij niet alleen naar de Tank tot Propeller (TTP) uitstoot gekeken te worden, maar ook vanuit de optiek van Well tot Propeller (WTP). Regelgeving rondom brandstofspecificatie, ketenbewaking en monitoring zijn daarbij van groot belang,  In het project wordt onderzocht welke brandstofopties technisch en economisch mogelijk en interessant zijn om toe te passen in de zeevaart om te komen tot gedegen transitiepaden voor op HFO varende schepen. Ook de toepassing van scrubbers voor SOx reductie en selectieve katalytische reductie (SCR) voor NOx reductie wordt daarin meegenomen, zodat een realistische lange termijn roadmap gepresenteerd kan worden.

Lees artikel over alternatieve brandstoffen zeescheepvaart

Download eindrapport