Nederland handhaaft zetel bij Internationale Maritieme Organisatie (IMO)

Londen

10.12.2019

Alle sectoren

Ook de komende twee jaar handhaaft Nederland zijn zetel in het dagelijkse bestuur van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). De internationale afspraken die in Londen worden gemaakt zijn duidelijk: de zeescheepvaart moet minder CO2 uitstoten en schonere brandstof gebruiken. Nieuwe schepen moeten energiezuiniger gebouwd worden. De veiligheid in de maritieme branche moet gegarandeerd worden.

Begin deze week was Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) bij de conferentie in Londen om steun binnen te halen voor de Nederlandse kandidatuur. Tijdens de plenaire opening vroeg zij in haar toespraak aandacht voor een veiligere scheepvaart en een duurzamere maritieme sector voor zowel bemanning als omgeving. ‘Alle schepen die onze havens aandoen moeten veilig zijn, net als de 250 duizend schepen die jaarlijks langs de Nederlandse kust varen. Dat wij hier veel belang bij hebben staat met de containerramp voor de Waddenkust begin dit jaar op ieders netvlies’, aldus Van Nieuwenhuizen. ‘Ook andere onderwerpen zoals minder uitstoot van broeikasgassen moeten we internationaal oppakken. Zo kunnen we ook de Nederlandse initiatieven voor het vergroenen van de scheepvaart in de showroom zetten.’

Beperken uitstoot door zeevaart

De afgelopen twee jaar lag de nadruk bij de IMO op afspraken om ook de zeescheepvaart te verduurzamen. In het jaar 2050 moet de CO2-uitstoot dan ook met 50% zijn afgenomen. De zeevaart stoot nu wereldwijd ongeveer 2,5 procent van alle broeikasgassen uit. Het komende jaar zal voor een belangrijk deel in het teken staan van afspraken over hoe deze reductie van de uitstoot door zeeschepen moet worden gehaald. Nu werken de lidstaten binnen het IMO milieucomité aan voorstellen hoe deze uitstootvermindering technisch in de praktijk kan worden uitgevoerd.