NMT neemt ambtenaren mee op virtuele tour over in Nederland gebouwd schip

09.06.2021

Maritieme toeleveranciers, Scheepsbouw

Regelmatig praten we je bij over de activiteiten van NMT op het gebied van belangenbehartiging. Deze week onder andere: NMT organiseert virtuele rondleiding voor ambtenaren over in Nederland gebouwd schip, stappen gezet in maritiem onderwijs en maritieme sector met overheid in gesprek over omgang met China.

NMT organiseert digitaal werkbezoek voor bij sector betrokken ambtenaren

Voor NMT en haar leden is het belangrijk om een goede relatie op te bouwen en te onderhouden met ambtenaren bij verschillende ministeries. Wanneer NMT namens de sector in gesprek is met de overheid, dan zijn het niet alleen inhoudelijke argumenten die bepalen of we een resultaat bereiken. Elkaar kennen en begrijpen is ook een belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen samenwerken met de overheid. NMT organiseert daarom op donderdag 10 juni een digitaal werkbezoek voor overheidsrelaties. Samen met de leden DEKC Maritime, Eekels Technology en Wolfard en Wessels geven we ruim veertig ambtenaren een virtuele rondleiding over een in Nederland ontworpen en gebouwd schip. We lichten toe hoe wij als maritieme maakindustrie de klantvraag en maatschappelijke ontwikkelingen verwerken in het scheepsontwerp.

Volop beweging in maritiem onderwijs

Het keuzedeel Scheepsreparatie- en modificatie in het MBO is ontwikkeld en er volgt op korte termijn een sessie met het bedrijfsleven voor de laatste puntjes op de i en verbetering van het lesmateriaal. Het keuzedeel kan dan per september worden aangeboden.

NMT is ook betrokken bij de uitwerking van het praktijkgerichte programma Maritiem & Techniek van de Nieuwe Leerweg in het VMBO. Het doel is daarbij leerlingen van een aantrekkelijke beroepenoriëntatie te voorzien en, daar waar mogelijk, te zorgen voor een betere aansluiting bij het MBO.

Vlootvernieuwing Rijksrederij

Over de aanpak van de vlootvernieuwing van de Rijksrederij zijn in de afgelopen weken meerdere gesprekken gevoerd. NMT heeft daarin benadrukt dat de sector gereed staat haar kennis en kunde in te brengen. Door de sector eerder te betrekken bij de voorbereidingen van de aanbestedingen worden risico’s in ontwerp en productie verlaagd en wordt de positie van de sector versterkt.

Masterplan voor een emissieloze maritieme sector

De voorbereidingen voor projecten in de R&D-mobiliteitsregeling zijn in volle gang. In samenwerking met Nederland Maritiem Land (NML), redersvereniging KVNR en de maritieme kennisinstellingen werkt NMT volop aan het stimuleren van  consortiumvorming. Verder heeft NMT meegewerkt aan indiening door NML van een eerste opzet voor een Groeifondsaanvraag voor het onderdeel van het Masterplan over implementatie van technologie. Daarin is ook de productietechnologie meegenomen.

Maritieme sector met de overheid in gesprek over omgang met China

In navolging van enkele eerdere sessies over de omgang met China gaat de maritieme sector, op initiatief van NMT, op donderdag 10 juni verder in gesprek met de bij de sector betrokken ministeries. China biedt grote kansen, maar ook uitdagingen. Bovendien beschouwt het land haar maritieme sector als strategisch en handelt het daar ook naar. Inzet van het overleg, waar in het verband van Nederland Maritiem Land (NML) diverse maritieme brancheorganisaties, bedrijven en ministeries aan deelnemen, is het behouden en versterken van de Nederlandse maritieme sector.