NMT tevreden over klimaatakkoord voor zeescheepvaart

13.04.2018

Maritieme toeleveranciers, Scheepsbouw

De milieucommissie (MEPC) van de International Maritime Organisatie (IMO) heeft vandaag een klimaatakkoord gesloten voor de zeescheepvaart. Netherlands Maritime Technology (NMT) is blij dat er een akkoord is bereikt. Roel de Graaf, Managing Director van NMT: “De zeescheepvaart neemt haar verantwoordelijkheid. Onze industrie is al langer bezig met de ontwikkeling van allerlei technieken en ontwerpen om de uitstoot van CO2 te beperken. Het is nu zaak dat deze technieken zo snel mogelijk worden toegepast en de verdere ontwikkeling wordt ondersteund, zodat de ambities ook daadwerkelijk op tijd worden gehaald.”

Na diverse langdurige onderhandelingsrondes is er een strategie overeengekomen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen door de mondiale zeescheepvaart. Sander den Heijer, Sector Manager bij NMT en de afgelopen twee weken aanwezig bij de IMO: “Dit akkoord is een compromis en is onder grote druk bereikt. Er was een groep landen die een ambitieus akkoord wilde, andere landen hadden hun eigen wensen en er waren enkele landen die geen harde getallen in het akkoord wilde hebben en daarmee het proces aanzienlijk bemoeilijkte. Daarnaast lieten diverse milieugroeperingen met verschillende acties van zich horen. Het was voor het eerst dat ik hier demonstranten voor de deur heb gezien. De slogan ‘IMO don’t sink Paris’ die aan de overkant van het gebouw in koeienletters op de kademuur was aangebracht, zal mij nog lang heugen.”

Ambities

Het overeengekomen akkoord is in lijn met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Het akkoord bevat de visie dat de sector zo spoedig mogelijk de emissies tot nul zal reduceren. De strategie bestaat uit een drietal ambities:

  1. Er wordt ingezet op het nog energie-efficiënter maken van nieuw te bouwen schepen door het verder aanscherpen van de normen voor de energy efficiency design index (EEDI).
  2. De sector zal de uitstoot van CO2 per vervoersprestatie per schip terugdringen met tenminste gemiddeld 40% in 2030 en streven naar 70% reductie in 2050, beide ten opzichte van 2008. Dit betekent dat schepen per ton vervoerde lading in 2030 gemiddeld 40% minder CO2 zullen uitstoten.
  3. Een absolute reductie van de CO2-uitstoot van minimaal 50% in 2050 ten opzichte van 2008.

Vervolg

Het nu bereikte akkoord is een initiële strategie die de komende jaren verder uitgewerkt dient te worden. Dan zullen ook de te nemen maatregelen worden bepaald. Te denken valt daarbij aan technische, operationele en marktgerichte maatregelen. De Nederlandse maritiem-technologische sector is koploper op het gebied van technische innovaties en kan hiermee een goede bijdrage leveren aan de uitwerking van het akkoord.

Rol NMT

De Europese koepel SEA Europe en NMT nemen deel in de Maritime Industry Decarbonisation Council (MIDC) die is opgezet door de Belgische redersvereniging. Sander den Heijer heeft tijdens de onderhandelingen een presentatie gegeven met de MIDC en hierin de visie van de scheepsbouw en toeleverende industrie op het bereiken van de reductiedoelstellingen gegeven. Verder heeft NMT, via SEA Europe/CESA (Community of European Shipyards’ Associations), informatie aangedragen waaruit blijkt welke mogelijkheden er zijn voor het terugdringen van de uitstoot van CO2. Deze informatie heeft de besluitvorming ondersteund.

Bron foto: IMO