Paul Smulders : Samenwerking USP in remote monitoring

Rotterdam

15.05.2018

Alle sectoren

”Het is mogelijk data over de prestaties van schepen met relatief lage kosten ‘online’ aan de wal te benutten”

 

Bij een aantrekkende wereldeconomie lijkt het erop dat de scheepvaart langzaam de positieve gevolgen mag ondervinden. De vraag naar tonnage neemt toe, schepen komen weer in de vaart en nog grotere containerschepen worden weer besteld. Helaas volgen de vrachttarieven deze trend nog niet. Het achterblijven van de tarieven nopen de reders en scheepsmanagers tot voorzichtig handelen op het gebied van nieuwe investeringen. Het kritisch blijven volgen van het onderhoud van de schepen is meer dan ooit relevant.

Gedurende de afgelopen jaren hebben wij een toenemende vraag naar een proactieve onderhoudsbenadering waargenomen. Er worden veel initiatieven ontplooid om de kosten van het onderhoud van de schepen te verlagen en de prestaties te verbeteren. De toepassing van remote monitoring lijkt de volgende stap te zijn, om data betreffende de prestaties van de schepen en de daarop geïnstalleerde machinerieën verder te ontsluiten. Met de huidige stand der techniek is het mogelijk om met betrekkelijk eenvoudige technische middelen en relatief lage kosten de data ‘online’ aan de wal te benutten.
Het is nu de uitdaging om de grote datastroom die deze monitoring oplevert naar hapklare brokken te vertalen om de ‘cost of ownership’ beter inzichtelijk te maken en waar mogelijk te reduceren. De combinatie van data – om tot zinvolle oplossingen te komen – vraagt vaak kennis van verschillende disciplines. Vastleggen van en begrijpelijk maken van bijvoorbeeld
meteorologische data in combinatie met motorprestaties vraagt om betrokkenheid van verschillende vakgebieden.
 
Vele individuele initiatieven worden ondernomen, waarbij er te weinig naar de versterkende kracht van samenwerking tussen toeleveranciers, werven en reders gekeken wordt. Die samenwerking, ten behoeve van het verder economisch benutten van de schepen, bevordert dat het onderhoud nog beter, sneller en tegen lagere kosten uitgevoerd kan worden. In Nederland – met zijn grote maritieme cluster waarin veel (technische) kennis geborgd is – liggen er mooie kansen om deze verschillende disciplines te bundelen. De geïntegreerde kennis kan dan ten behoeve van de data-analyse beschikbaar gemaakt worden aan reders en scheepsmanagers. Door deze unieke kennis zijn er goede kansen om de concurrentiekracht
van maritiem Nederland te verhogen. Wij sluiten ons graag aan.

 

Paul Smulders
CEO Europe Radio Holland Group

 

MEER NML COLUMNS