Praktijkintegratieprojecten (PI) STC en Hogeschool Rotterdam

Rotterdam

07.01.2020

Alle sectoren

Op 20 februari 2020 om 12.00 uur wordt in het STC gebouw aan de Lloydstraat 300 in Rotterdam weer een aanvang gemaakt met Praktijkintegratieprojecten (PI projecten).

 

Ongeveer 200 HBO studenten van Rotterdam Mainport Institute (RMI) gaan in multidisciplinaire teams 5 maanden aan de slag voor verschillende organisaties (opdrachtgevers) om oplossingen te vinden voor hun vraagstuk. Door deelname wordt er een unieke kans geboden om in contact te komen, en te werken met HBO-(techniek)studenten, die binnen een paar jaar op de arbeidsmarkt beschikbaar komen. Daarnaast dragen opdrachtgevers bij aan de groei van kennis binnen de maritieme-, en havensector (inclusief scheepsbouw, scheepvaart, op- en overslag en procesindustrie). Deelnemers zijn dit jaar o.a. Anthony Veder, STC Group, Kenniscentrum DuurzameHavenstad, Marflex, Port of Rotterdam, etc.

Aansluitend op de Kick Off van de PI Projecten wordt in de middag een seminar georganiseerd over ‘Van multidisciplinaire werken naar crossing boundaries’. Na een inspirerende keynote zullen enkele bedrijfsexperts kort de visie van hun bedrijf toelichten op het verzamelen en (beleidsmatig) gebruik van data en op duurzaamheid. Aansluitend volgt een interactieve forumdiscussie onder leiding van dagvoorzitter en lector Peter Troxler. Deelname is gratis.

VOORLOPIG PROGRAMMA

Praktijkintegratie

12.00 uur                        Opening RMI / NMT
12.15 uur – 12.40 uur     Kennismakingslunch tussen docent begeleiders RMI en                
                                        opdrachtgevers
12.40 uur – 14.10 uur     Kick off en kennismaking met studenten en opdrachtgevers
14-10 uur – 14.30 uur     Wrap Up PI en verdere kennismaking opdrachtgever en                                                                studenten/docenten

 

Seminar ‘Van multidisciplinair werken  naar crossing boundaries’

14.30 uur                        Opening directeur RMI Maarten van Ogtrop
14.40 uur – 15.20 uur    ‘Van multidisciplinair werken naar crossing boundaries’, keynote
15.20 uur – 15.30 uur     Gebruik Big data en duurzaamheid, dagvoorzitter, lector Peter Troxler
15.30 uur – 15.40 uur     bij Havenbedrijf Rotterdam, spreker Martijn Kok
15.20 uur – 15.30 uur     Onboard, spreker Erwin Strik
15.30 uur – 15.40 uur     (to be confirmed)
15.45 uur – 16.15 uur     Forumdiscussie met stellingen en afsluitende borrel