Rob Verkerk : Green Deal toont ambitie

Den Haag

11.06.2019

Alle sectoren

De Green Deal tussen de overheid en de maritieme sector is een feit! Ik zou dit vorige week om deze tijd niet hebben gedacht, want soms had ik het gevoel dat de hereniging van Oost- en West-Duitsland, eind jaren tachtig, soepeler verliep. Maar uiteindelijk heb je dan ook wat. In een langdurig overlegproces met het bedrijfsleven, de overheid, kennisinstellingen en zeker ook de politiek hebben we elkaar leren kennen en respecteren om zo uiteindelijk een echte deal te kunnen sluiten. Eén waarin voor alle betrokkenen ambitie zit om iets te bereiken.

 

De maritieme sector wil al veel langer verduurzamen, ziet de noodzaak hiervan in en heeft hierover internationaal ook afspraken gemaakt. Zowel bij de binnenvaart als de zeevaart zien we nu al ondernemers het voortouw nemen, Green Deal of geen Green Deal. Ook de havens geven het goede voorbeeld met het duurzaam aanbesteden van baggerwerkzaamheden en vrijstelling van havengelden voor emissieloze binnenvaartschepen.

Maar mét een Green Deal, met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen, kunnen we een versnelling inzetten! Niet alleen uit ideële motieven, maar ook om onze concurrentiepositie nationaal en internationaal te verstevigen. 

Bestaande en nieuwe initiatieven kunnen we nu verbreden en versterken. Financiële belemmeringen, zoals door de belasting op walstroom, worden weggenomen. En I&W gaat als launching customer aan de slag om op afzienbare termijn voor Rijkswaterstaat een emissieloos schip aan te besteden. Ik hoop dat Defensie, die nu achterzeilt, dit goede voorbeeld volgt en op korte termijn ook 1 of meerdere hulpschepen door emissieloze exemplaren vervangt. Willen is kunnen! 

Bij nieuwe offshore windparken gaan we stappen maken om niet alleen de energie duurzaam op te wekken, maar ook om het jarenlange onderhoud en zelfs de aanleg van deze windparken duurzaam te krijgen. Ook komen er middelen om nieuwe ideeën en maatregelen vanuit de ondernemers te valideren, zodat ondernemers sneller weten hoe ze nog meer kunnen verduurzamen.

Innovatieve duurzame projecten zijn lastiger om te financieren. Het gaat veelal om nieuwe of nog weinig toegepaste technologieën. Daardoor zijn deze projecten duurder en de risico’s groter. Om te zorgen dat de sector met steeds meer schone schepen gaat varen, is het zaak dat naast de banken ook financiers met een lange adem – en daarmee bedoel ik ruimte voor een langere terugverdientijd – de reders van leningen voorzien. De geplande oprichting van Invest-NL met focus op de energietransitie, juich ik daarom toe. Deze ontwikkeling is belangrijk voor zowel de binnenvaart als de zeevaart.

Beide zijn immers voor veel vervoersstromen op dit moment al de groenste modaliteit. De uitstoot per hoeveelheid vervoerde lading over water is in vergelijking met andere vervoersmodaliteiten veelal het kleinst. Maar dit moet en kan nog veel verder naar beneden. De verdere  verduurzaming van de maritieme sector vraagt een forse inspanning van alle partners in de maritieme keten, waaronder de verladers, reders, werven, toeleveranciers en dienstverleners. De Green Deal is daarom in samenwerking met vertegenwoordigers van al deze ketenpartners opgesteld.

Wat de maritieme sector betreft is dit een Green Deal die niet ergens onder in een la verdwijnt. We gaan ermee aan de slag en we zullen iedereen goed laten weten dat de maritieme sector in Nederland stappen aan het zetten is om vooruitlopend op internationale eisen de gestelde doelen te halen.

Rob Verkerk
Voorzitter Nederland Maritiem Land

 

MEER NML COLUMNS

Bron: Anthony Veder Rederijen