Startbijeenkomst Maritieme Innovatie Impuls Projecten 2017

Rotterdam

16.05.2017

Alle sectoren

Op dinsdag 16 mei vond de startbijeenkomst van de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) 2017 plaats op het kantoor van Nederland Maritiem Land (NML). Michaël Steenhoff, projectleider en secretaris van de NML Innovation Council, gaf de betrokken partijen uitleg over de praktische kant van de maritieme innovatieregeling van het ministerie van Economische Zaken.

 

De NML Innovation Council organiseert elk jaar de MIIP’s in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. De projecten zijn bedoeld om maritieme innovaties een financiële impuls te geven. Bijvoorbeeld om een eerste  (haalbaarheid) onderzoek te doen of de eerste stappen richting productontwikkeling mogelijk te maken. Projecten kunnen maximaal € 30.000,-  subsidie krijgen en moeten aansluiten bij één van de vier thema’s uit het Maritiem Innovatiecontract; Winnen op zeeSchone schepenSlim en veilig varen of Effectieve infrastructuur. De regeling is toegankelijk voor alle betrokken partijen in de maritieme cluster. Ongeacht of ze zijn aangesloten bij de NML Innovation Council. Dit jaar heeft de council de volgende projecten goedgekeurd:

  • Methanol als alternatieve brandstof voor vaartuigen
  • Micro turbines aan boord van zeeschepen
  • Geluidsreductie bij installatie van windturbines
  • Internet of Things toepassingen in de maritieme sector
  • Het meten van baggerpluimen met een aquatische drone
  • Anysim onboard
  • Fieldlab Kroonborg
  • Application of swarming algorithms for evasive manoeuvring
  • SMASH

De maritieme sector investeert jaarlijks ruim 4% van haar toegevoegde waarde terug in innovatie. Dat is ruim boven het landelijk gemiddelde van 1,5% en de door de overheid gestelde norm van 2,5%. De MIIP’s zijn een belangrijk instrument voor, en aanjager van, maritieme vernieuwing. Juist nu de sector het zwaar heeft zijn dit soort regelingen belangrijk. Het stelt de sector in staat bij te dragen aan vergroenings- en duurzaamheidsdoelstellingen. Vandaag investeren in kennis zorgt niet alleen voor nieuwe maritieme innovaties, maar ook voor werkgelegenheid en exportmogelijkheden. Lees meer over de projecten in de NML nieuwsbrief en houd de website in de gaten voor updates.