Storingen Sluis Belfeld

15.05.2018

Binnenvaart

Oorzaak storingen

Per deur zijn twee sets met nivelleerschuiven aanwezig. Door per deur een set af te koppelen is het aantal storingen al flink afgenomen.

Nadeel is echter dat de schuttijd nu zo’n 40% is toegenomen. Daarover komen veel klachten van de scheepvaart binnen bij zowel BLN-Schuttevaer als Rijkswaterstaat.

Werken aan een oplossing

Rijkswaterstaat liet een extern bureau onderzoek doen naar de oorzaak van de storingen en mogelijke oplossingen. Uit het onderzoek komt naar voren dat de onderdelen afzonderlijk goed functioneren, maar dat het onderling samenwerken van de onderdelen storingen veroorzaakt. In de voorgestelde oplossingen wordt dit aangepakt en aangepast.

Het aanpassen van de aandrijving van de nivelleerschuiven is een kostbare zaak, waarvoor Rijkswaterstaat nu geld vrij moet maken.

Rijkswaterstaat werkt aan een voorstel om eerst één sluishoofd aan te passen. Als de gekozen oplossing enkele maanden probleemloos functioneert, zal deze ook worden uitgerold naar de andere sluishoofden.

Over de planning van de uitrol van deze oplossingen kan RWS nog geen uitspraak doen.