Strategische agenda Noordzee

Nederland

08.01.2019

Alle sectoren

De Nederlandse Noordzee is ruim anderhalf keer zo groot als het oppervlak van ons land en heeft op dit moment al een belangrijke functie als energie- en voedselbron en als natuurgebied.

 

Er is dus nauwelijks voldoende ruimte op de Nederlandse Noordzee voor alle toekomstplannen; energievoorziening, scheepvaart, visserij, mariene landbouw, natuur (bescherming), defensie, zandwinning en de logistiek die daarmee samenhangt. De intensivering van het gebruik van de Noordzee door Nederland en de andere Noordzeelanden brengt grote urgente uitdagingen met zich mee en kansen voor innovaties en kennisontwikkeling Op zee, maar zeker ook in de havens en kustgebieden. Voor deze uitdagingen, én de economische potentie van zee en kust te benutten, zijn multifunctioneel ruimtegebruik en innovaties onmisbaar. Samenwerking tussen de partijen in de Dutch Diamond (overheden, bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s) is nodig om draagvlak te krijgen en innovatieve oplossingen sneller rijp te maken voor implementatie.

Nova Delta

Daarom hebben publieke en private partijen ‘Nova Delta’ gelanceerd als een wenkend perspectief voor een toekomstbestendig Nederland. Nova Delta is een platform voor partijen die gezamenlijk werken aan innovatieve ideeën, onderzoek en proefprojecten voor de ontwikkeling van een schone, gezonde en productieve zee en kust.

Van nu tot ideeën in 2050

Doel is door de bundeling van kennis, kunde en het uitvoeren van pilots een bijdrage te leveren aan de grote maatschappelijke vraagstukken. Het is daarin het Nederlandse antwoord op de wereldwijde en nationale uitdagingen op het gebied van urbanisatie, klimaatverandering en duurzame toekomstbestendige voedsel- en energievoorziening. Innovatieve oplossingen die we hard nodig hebben voor een toekomstbestendig Nederland en een stimulans voor een duurzame economische ontwikkeling. De strategische agenda Noordzee gaat begin 2019 naar het parlement en hanteert een tijdshorizon van 2030 en één van 2050. Deze laatste geeft ruimte aan innovatieve initiatieven welke nog te pril zijn om aan de uitdagingen van 2030 bij te dragen, maar waar wel rekening mee moet worden gehouden.