Terughalen onderhoud cruiseschepen in Nederland stap dichterbij

Rotterdam

15.10.2019

Alle sectoren

Er is een belangrijke stap gezet om het onderhoud aan cruiseschepen naar Nederland terug te halen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer de resultaten gedeeld van overleg met sociale partners over de tijdelijke inzet van vreemdelingen (“riding crew”) op cruiseschepen die in Nederland in onderhoud zijn. Sinds 2014 loopt alleen al de Rotterdamse haven jaarlijks gemiddeld € 100 miljoen aan orders mis en wijken cruiseschepen voor onderhoud uit naar andere Europese havens. Netherlands Maritime Technology heeft samen met een aantal betrokken organisaties zich er richting de overheid lange tijd sterk voor gemaakt om aan deze slechte situatie zo snel mogelijk een einde te maken en een belangrijke (eerste) stap lijkt nu gezet.

 
Aanleiding voor het aanhoudend overleg was het structureel uitblijven van orders voor onderhoud en verbouw van grote cruiseschepen door de wijze van inspecteren en handhaven van de Inspectie SZW. De sociale partners zijn nu overeengekomen dat de regeling internationaal handelsverkeer een werkbare oplossing kan bieden. Ook belooft de minister voorlichting te geven over de geldende wet en regelgeving en de overheid is bereid in gesprek te willen gaan met opdrachtgevers.
 
Netherlands Maritime Technology (NMT) en Nederland Maritiem Land (NML) hebben samen namens de sector aan het overleg deelgenomen. NMT vindt het positief dat er eindelijk een stap is gezet om de impasse te doorbreken, maar heeft minister Koolmees wel dringend gevraagd gebruik te maken van de mogelijkheden om lopende bezwaarprocedures ongedaan te maken. In de Kamerbrief van de minister ontbreekt een toezegging daarover. Daarnaast zijn nog enkele knelpunten benoemd waarover in de brief aan de Tweede Kamer geen duidelijkheid wordt gegeven, zoals de opstelling van de Inspectie SZW op grond van de toepassing van de regeling internationaal handelsverkeer.
 
NMT is van mening dat het Ministerie het overleg met sociale partners moet voortzetten om alle knelpunten op te lossen. De werven willen graag weer werk maken van het onderhoud van cruiseschepen maar hebben dan wel duidelijkheid nodig over geldende wet- en regelgeving en de wijze van handhaven door de Inspectie.