TKI event Maritime With a Mission op het ss Rotterdam

ss Rotterdam

26.11.2019

Alle sectoren

Het TKI event Maritime with a mission was een zeer geslaagd evenement! Er waren ongeveer 140 maritieme professionals aanwezig, waaronder innovators, beslissers, beleidsmakers, enablers en gebruikers vanuit kennisinstellingen, rederijen, toeleveranciers en havens.

 

Met de keynote speeches van Rob Verkerk en Annemieke Nijhof werd de lat hoog gelegd. Rob Verkerk benadrukte het belang van innovatie voor de maritieme sector, waarbij goede samenwerking essentieel is. In Annemieke Nijhof’s speech kwam naar voren dat “het belangrijk is om te blijven dromen”.

Wij moeten onze dromen in beeld brengen, zodat we anderen mee kunnen nemen. Zij schetste het voorbeeld van het proces van de aanschaf van een nieuwe keuken. Het 3D-model dat op voorhand is opgesteld, geeft houvast en uithoudingsvermogen.

Op deze manier kunnen wij het ontwerp “maritime with a mission”  als houvast gebruiken.

Na de lunch werden drie verschillende werksessies georganiseerd om na te denken over de vier innovatiethema’s van het TKI Maritiem: Blue Growth, Digital and Autonomous Shipping & Safety and Security en Towards Zero Emissions.

Aan de hand van projectvoorstellen, wordt er gezamenlijk gewerkt aan thema’s die aansluiten op maatschappelijke thema’s van nu én uitdagingen voor de toekomst. De projectvoorstellen en concrete concepten zijn in de break-outsessies besproken.

Al met al was het een succesvol evenement waar volop kennis en inspiratie werd gedeeld.

De foto’s van het TKI event van 19 november 2019 op het ss Rotterdam zijn te bekijken via onderstaande link.

bekijk foto’s TKI event