Verandering in btw nultarief voor zeeschepen aanstaande, maar exacte toepassing nog niet duidelijk

13.11.2017

Maritieme toeleveranciers, Scheepsbouw

In het Belastingplan 2018 van de Rijksoverheid is een wijziging van de btw-tariefbepaling met betrekking tot zeeschepen voorzien. Op dit moment is een 0%-tarief van toepassing op alle leveranties aan zeeschepen. Het Europese Hof van Justitie heeft in een procedure tegen Frankrijk bepaald dat de kwalificatie van een schip als zeeschip niet voldoende is voor toepassing van het nultarief, maar dat het schip ook daadwerkelijk op volle zee gebruikt moet worden. De Europese Commissie heeft ook aan Nederland gevraagd de btw-wetgeving aan te passen aan de uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

Wat zijn de mogelijke consequenties?

Indien de aanpassing realiteit wordt, heeft dit consequenties voor de leden van Netherlands Maritime Technology (NMT) bij levering aan deze zeeschepen in Nederland. Bij bijvoorbeeld het verrichten van reparaties of onderhoud zal dan aan de klant gevraagd moeten worden of er op de factuur btw berekend moet worden. De administratieve last voor zowel de reder (die moet aantonen dat een schip op volle zee ingezet wordt) als de toeleverancier neemt hierdoor toe. Er bestaat bovendien het risico van een btw naheffing (als inzet op volle zee achteraf niet aangetoond kan worden) en het risico van grotere voorfinanciering voor de klant als gevolg van een heffing van 21% btw. Kortom, reële zorgen voor NMT leden, waardoor NMT dit onderwerp nauwlettend volgt.

Wat is momenteel de stand van zaken?

De nieuwe btw-wetgeving voor zeeschepen is nog niet definitief doorgevoerd, omdat er kamervragen zijn gesteld over de definities en uitvoerbaarheid. Uitgangspunt is dat er overleg moet komen met de sector over het aanpassen van de btw-wetgeving. Uitstel van de invoering van nieuwe btw-wetgeving voor zeeschepen is dan ook gevraagd. NMT houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen en informeert u in meer detail zodra bekend is hoe en wanneer de verandering in het btw nultarief doorgevoerd wordt.