Voortgang Green Deal en lobbycampagne tegen prijsdumping

22.01.2020

Maritieme toeleveranciers, Scheepsbouw

Elke twee weken geven we een update over onze public affairs-activiteiten. Deze keer nieuws over grote mondiale en Europese dossiers zoals prijsdumping in de scheepsbouwsector en de Europese mkb-strategie. In nationaal verband is NMT druk met de voortgang van de Green Deal en de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand.

Prijsdumping in de scheepsbouwsector

Noch onder de WTO, noch via de OESO en de EU bestaan er passende juridische instrumenten om de scheepsbouwsector te verdedigen tegen ‘prijsdumping’ uit landen buiten de EU. Samen met SEA Europe en andere Europese scheepsbouwlanden is een lobbycampagne opgestart om dit probleem aan te pakken. Tom Berendsen, Europarlementariër (CDA) en lid van de Industriecommissie, zal naar aanleiding van een gesprek met NMT Brussel schriftelijke vragen stellen aan de nieuwe Europese Commissie om op die manier aandacht te vragen voor onze zaak.

Voortgang Green Deal

NMT is een van de hoofdrolspelers van de maritieme Green Deal die afgelopen jaar is afgesloten. Er is regelmatig overleg tussen de hoofdrolspelers om de voortgang te bespreken. Er lopen acties op het gebied van het ontwerp van de subsidieregeling voor validatie waar NMT nauw bij betrokken is en er wordt vooruitgang geboekt met o.a. walstroom en financiering.

Verbreding sluis bij Kornwerderzand

Rond de kerstperiode is samen met VNO-NCW afdeling Midden-Nederland overleg gevoerd over de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. Deze verbreding is essentieel voor de groei van een aantal maritieme en logistieke bedrijven rond het IJsselmeer, waaronder de superjachtbouw. In het overleg zijn afspraken gemaakt over de aanpak van de resterende issues die betrekking hebben op de financiële bijdrage van het bedrijfsleven.

Europese mkb-strategie

Op maandag 13 januari is bij VNO-NCW gesproken over de Europese mkb-strategie, die op 4 maart in Brussel wordt verwacht. Met verschillende branches werd gebrainstormd over concrete beleidsvoorstellen. NMT heeft aanbevelingen gedaan uit het white paper van SEA Europe, dat als doel heeft om de Europese scheepsbouwindustrie te beschermen. Voorbeelden van voorstellen zijn het beschermen van intellectueel eigendom, investeren in onderwijs en het wegnemen van internationale handelsbarrières.

Public affairs (PA) wordt ook wel belangenbehartiging genoemd. In het geval van NMT zijn dit de belangen van de leden. Hierbij gaat het allereerst om het uitoefenen van invloed op beleid dat onze sector aangaat, zoals maritieme regelgeving en subsidieregelingen. Het omvat daarnaast het verstevigen van de positie en reputatie van onze sector. NMT onderstreept in haar contacten met de diverse stakeholders dagelijks de belangrijke (economische) bijdrage die de sector levert aan onze welvaart.