Waterbouwprijs 2019 gewonnen door Annemarie Punter en Rens van der Meijden (Avans Hogeschool) en Sjoerd Warringa (TU Delft)

Den Haag

08.10.2019

Waterbouw

Annemarie Punter en Rens van der Meijden van de Avans Hogeschool hebben met hun afstudeerscriptie de Waterbouwprijs 2019 gewonnen in de categorie HBO. De eerste prijs in de categorie Academici ging naar Sjoerd Warringa van de TU Delft. De prijzen zijn tijdens de Waterbouwdag uitgereikt door Niels de Vos, winnaar van de Waterbouwprijs 2018 in de categorie HBO.


De winnaars

Annemarie Punter en Rens van der Meijden afgestudeerd aan de Avans Hogeschool wonnen met hun afstudeerproject Opslaan overtollige windenergie. Energieopslag is één van de grootste uitdagingen van deze tijd en ook binnen de Waterbouw zijn er al diverse ideeën voor ontwikkeld en getest. Rens en Annemarie hebben als mogelijke oplossing hiervoor echter een nieuw idee onderzocht: de mechanische opslag van windenergie in overtollige (gas)pijpleidingen op de zeebodem. In de studie worden de relevante aspecten zoals een beschouwing van omzettingsverliezen, werktuigbouwkundige aspecten en een financiële analyse zeer grondig uitgewerkt. Het is een leesbaar en goed verzorgd Engelstalig rapport (zelfs voor een leek) met duidelijke goed leesbare figuren en een prima presentatie. De jury was onder de indruk van de manier waarop Rens en Annemarie meerdere inhoudelijke disciplines hebben gebruikt om tot een eerlijke, objectieve en goed onderbouwde negatieve eindconclusie te komen. Dit onderzoek is door de jury unaniem beloond met de eerste prijs.

Sjoerd Warringa afgestudeerd aan de TU Delft won met zijn afstudeerproject “Subsea Cable Trencher Performance on Sand Dunes”. Sjoerd Warringa heeft onderzoek gedaan naar het optimaliseren van de zogenaamde remotely operated vehicles (ROV’s) die gebruikt worden bij het leggen en begraven van offshore kabels. De studie speelt daarmee in op een actueel onderwerp gezien het grote aantal windparken dat de komende jaren nog gerealiseerd gaat worden. De strengere eisen met betrekking tot de diepteligging van de kabels zijn technisch uitdagend en de aanleiding voor dit onderzoek. Sjoerd heeft twee belangrijke aspecten onderzocht:

  1. het begraven van de kabel (trenchen) inclusief het mechanisch gedrag van de kabel en
  2. de tractie van de ROV bij de aanwezigheid van zandduinen. Voor beide aspecten heeft hij (numerieke) modellen ontwikkeld waarmee de invloed van zandeigenschappen, bodemhelling, geïnstalleerd vermogen, kabel eigenschappen en voortgangssnelheid op de begravingsdiepte kan worden berekend. De uitkomsten van de modellen kwamen ook goed overeen met (beperkte) praktijkmetingen. De studie is een mooi voorbeeld van hoe een complex probleem kan worden geschematiseerd, gemodelleerd en gevalideerd, waarbij de resultaten direct in de praktijk toepasbaar zijn

De Waterbouwprijsjury heeft de afstudeerprojecten beoordeeld op onder meer de innovativiteit van het afstudeerproject. Hieronder verstaat de jury de mate waarin nieuwe elementen worden toegevoegd aan bestaande kennis, de praktische toepasbaarheid van het resultaat en multidisciplinaire benadering.

Doel Waterbouwprijs

Het doel van de Waterbouwprijs is om de waterbouw met vernieuwde energie onder de aandacht van jongeren te brengen. De waterbouw heeft behoefte aan goed opgeleide werknemers op alle niveaus. Die zijn nodig om zowel in Nederland als overal ter wereld waterbouwkundige projecten uit te voeren. Elk jaar stelt de Vereniging van Waterbouwers studenten die afstuderen aan HBO of Technische Universiteit in de richting Waterbouwkunde (of aanverwante studierichtingen) in de gelegenheid hun afstudeerproject te laten meedingen naar de jaarlijkse Waterbouwprijs.

Vereniging van Waterbouwers

De Vereniging van Waterbouwers is de werkgevers- en ondernemersorganisatie van aannemers en dienstverleners in de waterbouw. Zij vertegenwoordigt met 94 lid bedrijven meer dan 95% van de omzet en werknemers in de sector. De lidbedrijven zijn actief in binnen- en buitenland op terreinen als landwinning, baggerwerk, kust- en oeverwerk, constructieve waterbouw, havenontwikkeling, bodemsanering en gebiedsinrichting. De waterbouw onderscheidt zich onder meer door het duurzame, kapitaalintensieve, innovatieve en internationale karakter. www.waterbouwers.nl

BEKIJK DE VIDEO’s