Trade Council

Offhore Energy  De Trade Council (TC) stelt zich ten doel het bevorderen van gelijke concurrentievoorwaarden voor de maritieme cluster, het gezamenlijk bewerken van markten en maritieme branding. Tevens heeft zij een signaalfunctie bij knelpunten in internationale wet- en regelgeving.

Centraal in deze council staat de inhoudelijke kant. Vanuit de TC wordt input gegenereerd voor de internationalisatieparagraaf van de topsectoren Water, Logistiek en Energie, worden prioriteitsregio’s gedefinieerd en knelpunten in internationale regelgeving, vestigingsklimaat, handelspolitiek en exportfinanciering geïdentificeerd.

Het Nederlandse vestigingsbeleid speelt een centrale rol in deze council, zowel op het gebied van belasting/ondernemersklimaat als in de branding van Nederland als vestigingsland via de Maritime by Holland-campagne.

De Trade Council bestaat uit experts op het gebied van internationaal ondernemen en de organisatoren van gezamenlijke exportactiviteiten. Omwille van de goede afstemming met de reisagenda van bewindslieden en vanwege de betrokkenheid bij een groot aantal internationale dossiers, wordt een actieve participatie vanuit de overheid op prijs gesteld.

De Trade Council bewaakt de kwaliteit en inzet van de branding campagne ‘Maritime by Holland’. Onderzocht zal worden in hoeverre licenties kunnen worden verkocht ter dekking van verdere investeringen in de branding campagne. Tevens zullen enkele kleinere projecten worden ondersteund, vanwege hun grensverleggende karakter.