Doelstellingen trade council

Ambitie 2019

 1. Het versterken van de positie van het maritieme cluster op het gebied van internationalisering in het overheidsbeleid door een continue dialoog met de overheid met focus op de uitvoering van de acties uit het Werkprogramma Maritieme Strategie;
 2. Het verstevigen van de positie van het Nederlands cluster in prioritaire maritieme regio’s (‘Maritime Hotspots’) door uitvoering van een tweetal maritieme projecten binnen de kaders van NL International Business en door het promoten van Nederland als vestigingsplaats.

Deel-ambities 2019

Voor 2019 zijn de volgende punten prioriteit om de ambities te bereiken:

 • In overleg met de branches regie voeren op het bereiken van de acties in het nieuwe Werkprogramma Maritieme Strategie 2018-2021 met daarin een focus op de internationale onderwerpen, waarbij de branches in de lead zijn:
  • Exportpromotie
  • Scheepsregister
  • Verantwoorde handelsketens
  • Level Playing Handelsbeleid en Zeehavens
  • Flying the Dutch Flag superjachten
 • De invloed op de internationale agenda van de Topsector Water & Maritiem versterken middels de formele positie in het dagelijks bestuur van het Kernteam Internationaal;
 • Via het Kernteam Internationaal twee maritieme projecten van de grond krijgen met ondersteuning van NL International Business / de Werkplaats, inclusief middelen hiervoor;
 • Versterken van het structurele contact met het Ministerie van BZ, IenW en EZK op het gebied van internationale dossiers;
 • Actieve sturing geven op de agenda van de buitenlandse Posten en RVO. Het beïnvloeden van de internationale reisagenda;
 • In de 2e helft van het jaar waar nodig herijken van de ‘Maritime Hotspots’.
 • Realiseren van 3 strategische beursdeelnames (OTC Houston, SMM Hamburg, Monaco Yacht Show).

Meer informatie / deelnemen

Bent u geïnteresseerd in een zetel in de Trade Council of meer informatie over activiteiten? Neem dan contact op met mevr. Roegzana Hoesenie via roegzana@maritiemland.nl of tel. +31 (0)10 7470076.