Trade Council

Offhore Energy  De Trade Council (TC) stelt zich ten doel het bevorderen van gelijke concurrentievoorwaarden voor de maritieme cluster, het gezamenlijk bewerken van markten en maritieme branding. Tevens heeft zij een signaalfunctie bij knelpunten in internationale wet- en regelgeving.

Centraal in deze council staat de inhoudelijke kant. Vanuit de TC wordt input gegenereerd voor de internationalisatieparagraaf van de topsectoren Water, Logistiek en Energie, worden prioriteitsregio’s gedefinieerd en knelpunten in internationale regelgeving, vestigingsklimaat, handelspolitiek en exportfinanciering geïdentificeerd.

Het Nederlandse vestigingsbeleid speelt een centrale rol in deze council, zowel op het gebied van belasting/ondernemersklimaat als in de branding van Nederland als vestigingsland via de Maritime by Holland-campagne.

De Trade Council bestaat uit experts op het gebied van internationaal ondernemen en de organisatoren van gezamenlijke exportactiviteiten. Omwille van de goede afstemming met de reisagenda van bewindslieden en vanwege de betrokkenheid bij een groot aantal internationale dossiers, wordt een actieve participatie vanuit de overheid op prijs gesteld.

De Trade Council bewaakt de kwaliteit en inzet van de branding campagne ‘Maritime by Holland’. Onderzocht zal worden in hoeverre licenties kunnen worden verkocht ter dekking van verdere investeringen in de branding campagne. Tevens zullen enkele kleinere projecten worden ondersteund, vanwege hun grensverleggende karakter.

Doelstellingen trade council

 

De Trade Council (TC) stelt zich ten doel het bevorderen van gelijke concurrentievoorwaarden voor de maritieme cluster, het gezamenlijk bewerken van markten en maritieme branding. Daarnaast heeft de council een signaalfunctie bij knelpunten in (inter)nationale wet- en regelgeving.

Vanuit de TC wordt input gegenereerd voor de internationalisatieparagraaf van de Topsectoren Water & Maritiem en Logistiek & Energie, worden prioriteitsregio’s gedefinieerd en identificeren we knelpunten in (inter)nationale regelgeving, vestigingsklimaat, handelspolitiek en exportfinanciering.

Het secretariaat van de Trade Council is in handen van Erik Salverda. De secretaris heeft een belangrijke rol bij het distribueren van informatie naar de branches en bedrijven en bij het afstemmen van internationale activiteiten. De secretaris wordt bekostigd met NML-middelen. Het voorzitterschap wordt vervuld door Sander Vergroesen.

Ambities voor 2020

Voor het nieuwe jaar heeft de Trade Council weer een aantal ambities opgesteld. Deze liggen veelal in het verlengde van de meerjarige ambities, maar er zijn ook enkele ambities specifiek voor 2020.

 • Verder versterken van de positie op het gebied van de internationalisering in het overheidsbeleid. 
 • Actieve sturing geven op de agenda van de buitenlandse posten en RVO en het beïnvloeden van de internationale reisagenda.
 • Via het Kernteam Internationaal twee maritieme projecten van de grond krijgen. Een succesvol project dat momenteel loopt is de PIB Indonesië, waarmee NMT samen met acht bedrijven de Indonesische scheepsbouwsector versterkt en kansen voor Nederlandse bedrijven vergroot.
 • Maritieme bijdrage aan Dubai Expo 2020. Van 6 tot en met 10 december 2020 vindt de maritime week plaats tijdens de World Expo.
 • Het versterken van het structurele contact met de Ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur & Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat op het gebied van internationale dossiers.
 • Het scheepsregister is aanhoudend onder de aandacht gebracht bij beleidsmakers. Dit heeft geresulteerd in een aanbestedingstraject vanuit de overheid. Eind 2018 is de promotie voor de Nederlandse vlag opgepakt in een centrale campagne, die nauw zal worden afgestemd met de leden van de Trade Council.
 • Rotterdam en de Drechtsteden worden onder het merk ‘Rotterdam Maritime Capital of Europe’ doorlopend onder de aandacht gebracht.
 • In het nieuwe jaar blijven we ook de cross-sectorale samenwerking en de vertaling van innovatieconcepten naar exportkansen benadrukken.
 • Behoud en verbetering van een internationaal level playing field en een gunstig maritiem vestigingsklimaat. Een internationaal level playing field blijft een terugkerend thema in de Trade Council.
 • Verstevigen van de positie van het Nederlandse cluster in prioritaire maritieme regio’s, de zogeheten Maritime Hotspots.
 • Meerjarige vastlegging van ondersteuning voor strategische beurzen
 • Naast de strategische beurzen wordt in 2020 opnieuw financiële ruimte en inzet geclaimd voor kleinere beurzen en ad hoc maritieme kansen in voor ons nieuwe markten. Hierbij moet worden gedacht aan beurzen of markten waar men niet regelmatig actief is.

Meer informatie / deelnemen

Bent u geïnteresseerd in een zetel in de Trade Council of meer informatie over activiteiten? Neem dan contact op met mevr. Roegzana Hoesenie via roegzana@maritiemland.nl of tel. +31 (0)10 7470076.

Alle aangesloten leden bij NML kunnen zitting nemen in de Trade Council. Voor niet-leden van NML bestaat de mogelijkheid tot deelname voor een bedrag van € 5400,- per jaar (op basis van instemming door het bestuur van NML). Voor het MBK geld een bedrag van € 2700,- per jaar.